गायक दिपक लिम्वुको लवस्टोरी :– उनको लुगा पनि धोइदिन्छु