देशको गीत गाउनु पर्छ

राजेश बैरागि
मुक्तक
आउ सबै आउ देशको गीत गाउनु पर्छ
घुर्मौलो होस या धुजारो भेषको गीत गाउनु पर्छ हातमा
हात साथमा साथ मिलाई आघी बढौं ती
कालान्तरका आवषेशको गीत गाउनुपर्छ