Bobby को सफल्तामा कविताले रुदै निर्देशकको खुट्टा ढोगिन् | Kabita Gurung & Umesh Thapa (भिडियो हेर्नुहोस्)

Bobby को सफल्तामा कविताले रुदै निर्देशकको खुट्टा ढोगिन् | Kabita Gurung & Umesh Thapa | Milan Chams