मनिसले बुद्धिलाई भेटेर यस्तो डाइलग दिए || विर विक्रम २ बाट हिरो बन्दै (Interview)

मनिसले बुद्धिलाई भेटेर यस्तो डाइलग दिए, विर विक्रम २ बाट हिरो बन्दै मनिस || Manish Limbu & buddhi tamang interview || bir bikram 2