पूजा देवकोटाको अशोक र मनिससंग गीत गाउने चाहना || गाइन यति मिठो गीत

पूजा देवकोटाको अशोक र मनिससंग गीत गाउने चाहना, गाइन यति मिठो गीत || Pooja Devkota – interview || bikram malaki & janak sunar