पृथ्वीले शिल्पाकै अगाडी पुष्पसंग विहे गर्थे भन्दै आइ लव यु भन्दा (अन्र्तवार्ता)

पृथ्वीले शिल्पाकै अगाडी पुष्पसंग विहे गर्थे भन्दै आइ लव यु भन्दा (अन्र्तवार्ता)


Interviewee : Shilpa Pokhrel, Puspa Khadka, Prithvi Raj Prasai
Interviewer : Bishal Rai
Camera : Kumar acharya